Blog Image

SEbloggen

Kungen skrev på

Historiska kartor Posted on 2011-07-18 08:23

Den 9 mars 1838 skrev Carl Johan, (“med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Vendes Konug”) under ett avsöndringsprotokoll rörade Mälby sätesgård. Det är knappast troligt att Carl Johan läste igenom protokollet. Han lärde sig aldrig det svenska språket utan fick lita på sina undersåtar. Vi får återkomma och mer detaljerat beskriva vad denna avsöndring gick ut på.F. W. Mossberg

Historiska kartor Posted on 2011-05-23 08:57

Förste Lantmätaren Fredrik Wilhelm Mossberg förrättade Laga
skiftet i Mälby åren 1895-1896. Född i Eskilstuna 1835. Vid folkräkningen 1880
benämns han som Kommissionslantmätare och bor Qv. S. Erik
N:o 2 i Uppsala.

År 1890 bor Mossberg kvar i St Erik och
har nu städslat en piga, Johanna f. 1856. I I hushållet finns
också en inneboende, Carl Lagerlöf f.1862. Mossberg har nu stigit i graderna
och benämns som ”Landtmätare”.

År 1900 har han klättrat ytterligare och är då Förste Lantmätare. Han har nu
flyttat till ”Od N:o 3” men fortfarande i Uppsala.

Fredrik Wilhelm förblir ogift i hela sitt liv och han
avlider 3 januari 1917 vid den aktningsvärda åldern av 82 år. Begravningen den
8 januari sker i Uppsala gamla kyrkogård, kv. 6, Nr 354. ”Graven upplåten i evärdlig tid (upplåtelse nr 1)”.

Varför detta intresse för F. W Mossberg? I
kategorin ”Lögner och sanningar i Tillinge” beskrivs hur Mossberg ritat in en
symbol för granen i Mälby. Mossberg var uppenbarligen en kulturhistoriskt
intresserad person och hans kartor är mycket detaljrika.

Runstenen i Mälby:

Stenen restes på 1920-talet på initiativ av Harald Boberg och är belägen norr om Mälbygåren i Hemlunda.

Nedan exempel på Mossbergs detaljrikedom.

RAÄ-nummer Tillinge 195:1

Skärvstenshög, ursprungligen närmast rund, 8-9 m diameter
och 0,2-0,3 m h. I ytan talrika skärvstenar 5-10 cm st, scaktskadad i NV där
fyllningen helt borttagen inom ett ca 6×4 m st parti. Bevuxen med 4 björkar och
gråfibbla.

Det går t.o.m. att identifiera stenarna.

Källor:

Lantmäteriet. Historiska kartor.
Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900 och Begravda i Sverige utgivet av Sveriges Släktforskarförbund.Tovan

Historiska kartor Posted on 2010-12-15 17:40

Tovan – en ö i Tillinge.

Tillinge är inte känt för sina vackra öar. I ortnamnsarktivet nämns Tovan, en gräsbevuxen ö i Sagån nära Frösvi.

På Storskifteskartan från 1802 så är det en halvö. Tovan är inte bara unik i Tillinge, den är dessutom förhållandevis ung.Flankeboröret

Historiska kartor Posted on 2010-12-14 11:37

Flankeboröret är en gränsmarkering mellan ett antal byar i den södra delen av Tillinge. På flygbilden syns det tydligt att det handlar om en gränspunkt.

Röret som inte har något med rör som vi tänker oss det i dag utan har sin betydelse i ordet röse.

Nedanstående kartdetalj kommer från en s.k. örtugodelning i Dorsilla 1745 och visar vilka byar som är noterade vid gränsmärket. Förutom Dorsilla är det Alma, Vreta, Hansta, ´Wappa, Gammelhaga, Hollingsbo och Öster- och Västervela.

Texten:

“Ett 5-stena rör står på slät mark bredvid en väg som löper emellan Svinnegarn och Enköping. Hjärtstenen är lösliggande upppå jorden, är 2 1/2 qvarter lång och trekantig, de andra stenarna äro faste liggande i jorden. Erkännas för rör å ömse sidor av alla tillhörande”.

Så här ser stenen ut som beskrivs. En kvarter motsvarar en kvarts aln. En aln är ca 60 cm så det kan väl stämma att stenen är ca 45 cm lång.

Femstenarör är ett mycket vanligt begrepp som gränsmarkering. Bilden nedan visar ett välbevart femstnarör från Björsjöås, Vattjefjäll. Mig veterligt har vi inget gränsmärke i Tillinge av den här kvaliteten. Den mittre stenen är den s.k. hjärtstenen. Begreppet femstenarör har använts i protokoll från Tillinge så sent som 1912, men utgör i det fallet endast en liten sten som är vitmålad.Timberhålmsröret

Historiska kartor Posted on 2010-12-12 19:26

Timberhålmsröret finns inte med i ortnamnsarkivet. Det är ett gränsmärke som anger att gränsen ändrar riktning. Fotografierna visar den troliga platsen. Om man riktar som ett sikte på ett gevär, pekar det mot Niogårdshörn. Platsen ligger rätt nära den nya rastplatsen.

Nedan, en bild tagen 24 maj 2011. Efter att gjort några ytterligare avståndsmätningar både på den historiska kartan och en GPS blev jag mer övertygat om att platsen är den rätta. Ännu mer stärktes övertygelsen då det visade sig att under mossan är det en berghäll och att stenarna går att rubba.

Texten på kartan: “Timberhålmsröret kallat belägen på en häll”.

Gränsmärket är inte längre i “tjänst”, därför finns det möjlighet att det kan klassas som fornminne. Jag har varit i kontakt med bröderna Piehl som äger marken på båda sidor om den forna gränsen mellan Broby och Frösvi. Länsstyrelsen har lovat att återkomma i frågan.Ingen ändring

Historiska kartor Posted on 2010-11-22 06:40

Kartan är från 1736 och visar Ullbrobäcken nära Vindhem. Bäckens profil verkar inte ha ändrats på på 270 år. Under Hemäng låg Paddeborg som man kan se spår av än idag.Gamla kartor

Historiska kartor Posted on 2010-11-21 16:41

På Lantmäteriets hemsida – Historiska kartor har vi hittar ca 250 “Tillinge-kartor” från sluter av 1600-talet och fram till de ekonomiska kartorna från 1951.

Här fiinns också historisak protokoll från olika åtgärder som Laga skiftet etc. Då handlar det om 8-10000 sidor som kan studeras.

S-E