Anders Numan, Stockholm har bidragit med värdefulla bilder och uppgifter om Lundby mejeri.
Anders är barnbarn till August
Henning Andersson. August var född den 30 mars 1879 i Heds församling – Västmanlands
län. August började sin anställning 1907 som maskinist men avancerade snabbt
till föreståndare. År 1927 och flyttade familjen till
Stockholm. Personalen samlad. August i vit rock. Flickan till höger om August är dottern Helena, mor till Anders.

August var en mycket skicklig jägare. Han födde upp, tränade och sålde jakthundar. En som tog till sig hans kunskaper i jakt, var tonsättaren Hugo Alvén som skickade ett tackbrev till August.

Försöket med att domesticera rävar var dock mindre lyckat. Det ser ut som bilden är tagen i Lundby, mellan Björklunds diversehandel och järnvägsövergången.