En fastighet om 5/16 mantal 1891, vad motsvarar det i 2010 års penningvärde? Ett mantal är ingen areal utan var ett “besuttenhetsmått” och utgjorde grunden för hur mycket egendomen skulle beskattas. Den här gården motsvarar ett knappt tredjedels mantal. En herrgård omfattade i regel 2,5 – 3 mantal.

Värdet motsvarar i 2010 års priser, 442 000 kr. Kan tyckas lågt men man måste beakta att standarden var förhllandevis låg jämfört med dagens gårdsstandard.

Källa för omräkning; Myntkabinettet.