Den 9 mars 1838 skrev Carl Johan, (“med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Vendes Konug”) under ett avsöndringsprotokoll rörade Mälby sätesgård. Det är knappast troligt att Carl Johan läste igenom protokollet. Han lärde sig aldrig det svenska språket utan fick lita på sina undersåtar. Vi får återkomma och mer detaljerat beskriva vad denna avsöndring gick ut på.