Förste Lantmätaren Fredrik Wilhelm Mossberg förrättade Laga
skiftet i Mälby åren 1895-1896. Född i Eskilstuna 1835. Vid folkräkningen 1880
benämns han som Kommissionslantmätare och bor Qv. S. Erik
N:o 2 i Uppsala.

År 1890 bor Mossberg kvar i St Erik och
har nu städslat en piga, Johanna f. 1856. I I hushållet finns
också en inneboende, Carl Lagerlöf f.1862. Mossberg har nu stigit i graderna
och benämns som ”Landtmätare”.

År 1900 har han klättrat ytterligare och är då Förste Lantmätare. Han har nu
flyttat till ”Od N:o 3” men fortfarande i Uppsala.

Fredrik Wilhelm förblir ogift i hela sitt liv och han
avlider 3 januari 1917 vid den aktningsvärda åldern av 82 år. Begravningen den
8 januari sker i Uppsala gamla kyrkogård, kv. 6, Nr 354. ”Graven upplåten i evärdlig tid (upplåtelse nr 1)”.

Varför detta intresse för F. W Mossberg? I
kategorin ”Lögner och sanningar i Tillinge” beskrivs hur Mossberg ritat in en
symbol för granen i Mälby. Mossberg var uppenbarligen en kulturhistoriskt
intresserad person och hans kartor är mycket detaljrika.

Runstenen i Mälby:

Stenen restes på 1920-talet på initiativ av Harald Boberg och är belägen norr om Mälbygåren i Hemlunda.

Nedan exempel på Mossbergs detaljrikedom.

RAÄ-nummer Tillinge 195:1

Skärvstenshög, ursprungligen närmast rund, 8-9 m diameter
och 0,2-0,3 m h. I ytan talrika skärvstenar 5-10 cm st, scaktskadad i NV där
fyllningen helt borttagen inom ett ca 6×4 m st parti. Bevuxen med 4 björkar och
gråfibbla.

Det går t.o.m. att identifiera stenarna.

Källor:

Lantmäteriet. Historiska kartor.
Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900 och Begravda i Sverige utgivet av Sveriges Släktforskarförbund.