Laga skifte som genomförde under 1800-talet, var den största och mest genomgripande reform som gjorts i landet.

Storskiftet på 1700-talet, löste inte det problem som landet stod inför – att förse den ökande befolkningen med livsmedel.
Radikalare metoder krävdes för att rationalisera jordbruket. För att få bärkraftiga enheter, tvingades man att lösa upp den urgamla byordningen och flytta ut gårdar från byn.

Var och när skiftet genomfördes i Tillinge.
Nibble 1 (ängen) 1830
Mälby 1-4 (Storängen) 1831
Ogesta 1-3 1833
Kroklösa 1 1843
Linda 1 (Skillingejorden) 1844
Svirsta 1 1848
Öndesta 1-4 1848
Kil 1-3 1849
Vappa 1-13 1850
Hagby 1-6 1854
Järstena 1-5 1854
Tibble 1-7 1854
Vela 1-9 1854
Hummelsta 1-3 1855
Linda 1 1855
Skinna 1-4 1855
Ör 1-4 1855
Gryta 1-2 1856
Myrby 1-4 1856
Vela 1-9 1856
Nibble 1 1857
Dorsilla 1-4 1859
Skinna 1-4 1860
Lötsunda 1-2 1862
Tallmyra 1-3 1862
Uddala 1-4 1862
Vindsberga 1-2 1862
Alma 1-2 1863
Hovdesta 1-5 1868
Ullbro 1-3 1873
Ernsta 1 1888
Mälby 1-4 1895
Litselås 1-3 1918

För den intresserade som vill veta mer om Laga skifte,rekommenderas boken “När byarna sprängdes” av Alf Åberg. LT:s förlag.

Här kommer jag att beskriva vad som hände i Tillinge då reformen genomfördes samt utifrån Häradskartan visa vilka gårdar det var som flyttades ut från byn.

Referenser:

Lantmäteriet, Historiska kartor
Sveriges Släktforskarförbund
– Sveriges dödsbok
– Begravda i Sverige
– Sveriges befolkning 1890